De levensduur van een zonneboiler bedraagt doorgaans meer dan 20 jaar, maar dat betekent niet dat je er in heel die periode niet naar moet omzien. Immers, net zoals een gewone boiler met je ook de zonneboiler regelmatig laten nakijken en onderhouden. Er zijn immers enkele onderdelen die last kunnen krijgen van slijtage.

Een zonneboiler laten nakijken door een specialist doe je idealiter om het jaar. Indien er geen grote onderhoudswerken of reinigingswerken dienen te gebeuren, dan duurt dit hooguit 10 minuutjes. Maak van de gelegenheid gebruik om de hele verwarmingsinstallatie te laten nakijken, dus ook verwarmingsketel, boiler, weerstand, schouw, …

Zonneboilers 7

De onderhoudsbeurt plan je best in aan het begin van de herfst, wanneer je de woningverwarming voor het eerst terug aanzet na de zomer.

Bij het onderhoud van de zonneboiler verdienen bepaalde onderdelen speciale aandacht. Wat zeker jaarlijks gecontroleerd dient te worden, is de dichtheid en de kwaliteit van het antivriesmiddel. De dichtheid meet men aan de hand van een refractometer of een dichtheidsmeter. Door de dichtheid van het antivriesmiddel te meten gaat men na of deze de warmtegeleidende vloeistof beschermt tegen vriestemperaturen tot -25°C.

De kwaliteit van de warmtegeleidende vloeistof wordt gemeten aan de hand van een Ph staafje. De waarde moet zich ergens tussen 7 en 9 bevinden. Door de kwaliteit van de vloeistof jaarlijks te meten, kan men de vloeistof tijdig vervangen indien de kwaliteit te laag blijkt te liggen.

Ook de systeemdruk moet jaarlijks gemeten worden. Dit doet men aan de hand van een manometer. De huidige druk wordt vergeleken met die van de inbedrijfsstelling. Er mag zich in geen geval een drukverlaging voordoen.

Om de 3 à 4 jaar moet het opslagvat gecontroleerd worden op kalkaanslag. De kalk in het stadswater kan zich immers afzetten op de warmtewisselaar in het opslagvat. En dat kan enkel vastgesteld worden door het opslagvat te openen. Laat het opslagvat dus eens om de 3 à 4 jaar ledigen en reinigen, om de ophoping van kalkbrokjes te vermijden.

Bij geëmailleerde opslagvaten maakt men gebruik van (magnesium)anodes. Eens om de 3 à 4 jaar moet worden gecontroleerd of deze anodes niet zijn aangetast door corrosie.

Aangezien er bij het onderhoud van een zonneboiler enige technische kennis vereist is, laat je de onderhoudsbeurt best uitvoeren door een gespecialiseerde vakman.

Bezoek onze shop